Бюро за инженерни и архитектурни структури - Манев

"БИАС-М" е фирма, която предлага проектиране и консултиране за високо, ниско и специфично строителство.

Основна насоченост в дейността са строителните конструкции.

Фирмата разполага с допълнителни възможности за комплексно проектиране по част архитектура и всички други специалности в инвестиционното проектиране.

Проектантското бюро има сключена професионална застраховка за различните видове конструкции и е сертифицирано от ИА БСА като отговаря на всички изисквания на системите за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2015, системите за управление по отношение на околната среда - БДС EN ISO 14001:2015 и системите за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007.

Обекти

За фирмата

В "БИАС-М" предлагаме проектиране и консултиране с основна насоченост - строителни конструкции в областта на:

Контакти

София, ул. Алдомировска № 128-130
тел. 02/ 920 07 97; 02/ 920 18 38;
факс: 02/ 822 14 45;
моб. 0885 895 345
e-mail: office@bias-m.com

Facebook