ИСТОРИЯ

Проектантското бюро е създадено през 1995 година от г-н Маньо Тодоров Манев, утвърден строителен инженер с дългогодишен и богат опит в областта на инвестиционното проектиране.

Инж. Маньо Манев е проектант-конструктор, ръководил проектантски екипи в „Софпроект” (1978-1989), „Метропроект” (1989-1993) и „Метрострой” (1993-1999), а по настоящем е водещ проектант, управител и собственик на фирма „БИАС-М“ ЕООД.

Първоначално бюрото е регистрирано като ЕТ „Маньо Манев“ и се състои от трима проектанти. С увеличаване на обема работа през годините, дейността на фирмата се развива и нараства необходимостта от привличане на допълнителни кадри.

Така през 2003 година е създадена фирма „БИАС-М“ ЕООД, чиито състав наброява 8 строителни инженери.

Към настоящия момент, във фирмата работят 20 проектанти, професионално ангажирани да надграждат извоювания авторитет и да разкриват нови творчески хоризонти пред фирмата.

Фирмата се обслужва счетоводно от „Мария Иванова“ ЕООД и юридически от консултантска кантора „Ей енд Ей“ ЕООД.

През 2009 година дейността на фирмата е артистично допълнена със създаването на художествена галерия „Артур“ – представител на „БИАС-М“ в света на изобразителното изкуство.

Обекти

За фирмата

В "БИАС-М" предлагаме проектиране и консултиране с основна насоченост - строителни конструкции в областта на:

Контакти

София, ул. Алдомировска № 128-130
тел. 02/ 920 07 97; 02/ 920 18 38;
факс: 02/ 822 14 45;
моб. 0885 895 345
e-mail: office@bias-m.com

Facebook