ДЕЙНОСТИ

Проектантско бюро „БИАС-М“
извършва и предлага следните дейности и услуги:

 • Инвестиционно проектиране – предпроектни проучвания, идейни, технически и работни проекти:
  • част Конструкции;
  • част Архитектура;
  • комплексно проектиране – инсталации и мрежи на техническата инфраструктура;
 • Технически контрол по част конструктивна;
 • Авторски надзор по време на строителство;
 • Конструктивни становища;
 • Адаптация на чуждестранни проекти съобразно българското законодателство;
 • Анализиране, консултиране и мениджмънт на инвестиционни проекти;

„БИАС-М“ има опит в проектирането
на следните категории сгради и съоръжения:

  Високо строителство:
 • жилищни сгради и комплекси
 • обществени сгради
 • административни сгради
 • индустриални сгради
 • производствени бази
 • стопански халета
 • логистични центрове
 • спортни съоръжения
 • търговски обекти
  Ниско и транспортно строителство:
 • метростанции и метротунели
 • подземна инфраструктура
 • подземни паркинги
 • тунели
 • транспорни възли
 • пътни мостове и естакади
 • пешеходни пасарелки
 • подпорни стени и съоръжения
 • бензиностанции
  Специфично строителство:
 • шлицови стени
 • шпунтови огради
 • пилоти
 • сложно фундиране
 • предварително напрегнати конструкции
 • комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
 • усилване и реконструкции на съществуващи сгради
 • кули
 • билбордове

Обекти

За фирмата

В "БИАС-М" предлагаме проектиране и консултиране с основна насоченост - строителни конструкции в областта на:

Контакти

София, ул. Алдомировска № 128-130
тел. 02/ 920 07 97; 02/ 920 18 38;
факс: 02/ 822 14 45;
моб. 0885 895 345
e-mail: office@bias-m.com

Facebook