БЮРО ЗА ИНЖЕНЕРНИ И АРХИТЕКТУРНИ СТРУКТУРИ – МАНЕВ

„БИАС-М“ е фирма, която предлага проектиране и консултиране в областта на високото, ниското и специфичното строителство. Основна насоченост в дейността са строителните конструкции, влючващи стоманобетонни конструкции (монолитни, сглобяеми и предварително напрегнати), стоманени, комбинирани (стомано-стоманобетонни), дървени конструкции и др. Фирмата разполага с допълнителни възможности за комплексно проектиране по част архитектура и всички други специалности в инвестиционното проектиране. Годишният капацитет на фирмата за проектиране на строителни конструкции и съоръжения е 200 000 ÷ 300 000 m2, а за комплексни обекти – 15 000 - 20 000 m2.

Съставът на проектантското бюро се състои от 20 постоянно действащи проектанти: 18 строителни инженери-конструктори; 1 архитект; 1 офис мениджър. Екипът представлява комбинация от опитни специалисти и млади, амбициозни проектанти. Проектантското бюро е регистрирано като член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП). Всички проектанти във фирмата притежават пълна проектантска правоспособност, като петима от тях имат също така и сертификати за технически контрол по част конструктивна. Нашият архитект е регистриран в Камарата на Архитектите в България.

Фирмата разполага със съвременна офис техника и лицензирани, актуални, софтуерни програми за конструктивен анализ и графично изобразяване, като AutoCAD (Autodesk), Allplan (Nemetschek), PSCAD (Proektsoft), ArmCAD (Radimpex), Tower (Radimpex), SCIA (Nemetschek), DC Foundation, Design Expert (Proektsoft), ADAPT-Builder Floor Pro и др.

Клиенти и партньори на „БИАС-М“ са едни от най-големите строителни и инвестиционни компании, както и други водещи проектантски фирми в България и чужбина.

Проектантското бюро има сключена професионална застраховка за различните видове конструкции и е сертифицирано от ИА БСА като отговаря на всички изисквания на системите за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2015, системите за управление по отношение на околната среда - БДС EN ISO 14001:2015 и системите за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007.

(Кликнете върху всеки сертификат за да го видите пълен размер)

Обекти

За фирмата

В "БИАС-М" предлагаме проектиране и консултиране с основна насоченост - строителни конструкции в областта на:

Контакти

София, ул. Алдомировска № 128-130
тел. 02/ 920 07 97; 02/ 920 18 38;
факс: 02/ 822 14 45;
моб. 0885 895 345
e-mail: office@bias-m.com

Facebook